Veřejná zakázka: Mušlov IV. - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10870
Systémové číslo: P18V00001096
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.08.2018
Nabídku podat do: 13.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 13.08.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov IV. - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace stavby "Mušlov IV."

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci a opravu opevnění vodního toku Mušlov mezi mostními objekty v ř. km 7,850 a ř. km 9,850 s požadavkem zachování stávající kapacity koryta. Stavba bude dělena na tyto stavební objekty: SO 1 Investice, SO 02 Opravy, SO 03 Kácení

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni: „Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby“

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10216107, čhp 2-04-02-004, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Třemešná, k.ú. Třemešná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky