Veřejná zakázka: Oplocení semenného sadu Mackov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10871
Systémové číslo: P18V00001097
Evidenční číslo zadavatele: S933/2018/120
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.08.2018
Nabídku podat do: 20.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 20.08.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oplocení semenného sadu Mackov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavním účelem stavby je výstavba oplocení areálu semenného sadu, které by mělo zabránit vstupu nepovolaných osob a zvěře. Nové oplocení areálu v celkové délce 453,4 m (vč. bran a branek) bude vedeno mezi dřevěnými kolíky vytyčujícími jeho hranice. Provedeno bude z ŽB sloupků výztužných se vzpěrami a ŽB sloupků průběžných (rozteč sloupků 2,85 a 2,95 m) s výplní z pozinkovaného drátěného pletiva výšky 2,0 m. Na určené ŽB sloupky budou pomocí držáků z pozinkovaného plechu ukotveny pod úhlem 45° ŽB vzpěry. Jejich osazení bude provedeno v rozích oplocení a jeho průběhu dle prováděcího předpisu výrobce. Bez ohledu na předešlé však musí být oboustranná šikmá vzpěra na každých 30 m plotu a na každé jeho změně směru. Sloupky budou provedeny z ŽB prefa prvků o rozměrech 120 × 120 mm (dl. 2,80 m) zabetonovaných do kruhových patek z betonu prostého třídy C 12/15 - XF0. Betonové patky budou mít průměr min. 300 mm a výšku min. 800 mm. Vzpěry budou rovněž provedeny z ŽB prefa prvků o rozměrech 120 × 120 mm (dl. 2,80 m) a osazeny pod úhlem 45°. Zabetonovány budou do základových patek shodných rozměrů a vlastností jako u základových patek sloupků. Výplň plotových polí bude tvořena silně pozinkovaným pletivem z drátů o 2,2 mm (základní velikost oka 50 × 50 mm), které bude v horní a spodní části opatřeno zapleteným napínacím drátem o 3,15 mm. Ve střední části bude pozinkovaný napínací drát o 3,15 mm k pletivu přiháčkován vázacím drátem o 1,6 mm. U každého plotového pole bude napínací drát ve spodní části pletiva (ve třetinách rozpětí pole) opatřen 2 ks ocelových upevňovacích kolíků o 4,0 mm sloužících jako ochrana proti podhrabání zvěří. Terén v trase plotu bude na každou jeho stranu urovnán v minimální šíři 750 mm.
Oplocení bude v místě navrhovaného vjezdu do areálu doplněno jak dvoukřídlou otevíravou bránou o rozměru 5,0 × 2,0 m (š × v), tak i jednokřídlou otevíravou brankou o rozměru 1,0 × 2,0 m (š × v). Křídla brány i branky budou zavěšeny na ocelové silnostěnné sloupky z dutých profilů čtvercového průřezu 100 × 100 × 4 mm (dl. 2,80 m) zabetonované do kruhových patek z betonu prostého třídy C 12/15 - XF0. Betonové patky budou mít průměr min. 500 mm a výšku min. 800 mm. Brána i branka bude samonosná s rámem z ocelových dutých profilů obdélníkového průřezu 60 × 40 × 3 mm a s výplní ze silně pozinkovaného pletiva o 2,2 mm (základní velikost oka 50 × 50 mm). Všechny montážní prvky závěsného kování bran a branek ke sloupkům budou opatřeny kryty proti demontáži z vnější strany oplocení. Obě křídla brány budou opatřena západkami umožňujícími jejich fixování v zavřené i otevřené poloze a nastavitelnými panty s možností otevření o 110°. Brána bude dále opatřena petlicí pro uzamčení visacím zámkem. Sloupky se na horních koncích osadí plastovými krytkami k zamezení zatékání srážkové vody. Povrch veškerých prvků bran a branek bude ošetřen žárovým zinkováním.

Místo plnění: k.ú. Mackov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 335 879 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky