Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Ludvíkovská stráň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003167
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1088
Systémové číslo: P15V00001088
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 08.08.2012 07:00
Otevírání obálek: 08.08.2012 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Ludvíkovská stráň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o celkovou rekonstrukci lesní cesty kat. 3L v dl. 1,370 km. Trasa cesty vede po stávající přibližovací cestě. Bude provedeno podélné odvodnění cesty příkopy, zasakovací pera, propustky a ocel.svodnice. Vozovka cesty je navržena z hrubého drceného kameniva se zakalením lom. výsivkami.
Místo plnění: k.ú. Pacov u Mor. Třebové, okres Svitavy, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky