Veřejná zakázka: Oprava veřejné lesní cesty k hradu Krašov - Program 2020

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003171
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1090
Systémové číslo: P15V00001090
Evidenční číslo zadavatele: S930/2012/105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2012
Nabídku podat do: 14.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 14.08.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava veřejné lesní cesty k hradu Krašov - Program 2020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu povrchu cesty poškozenou zejména erozí a zvýšeným turistickým provozem. U zakázky je předpoklad vydoké kvality provedených prací a finálního vzhledu s ohledem na zvýšený pohyb turistické veřejnosti a rekreační funkce předmětné lokality.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy, Žebnická 7, 33101 Plasy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky