Veřejná zakázka: Oprava LC na LS Choceň II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003174
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1091
Systémové číslo: P15V00001091
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 07.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 07.08.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na LS Choceň II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se opravu lesních odvozních cest kat. 1L 4/30 a 2L 3,5/20. Pří opravě LC kat.2L se provede ztržení krajnic, úprava pláně, pomístní doplnění tělesa LC kamenivem frakce 32-63, následné urovnání tvaru tělesa LC v co největším sklonu od středu LC a zhutnění, pročištění příkopů (objem do 0,15m3/m). Na takto upravené těleso LC se provede posyp kamenivem drceným do 35 kg/m2 a následné zhutnění – zakalení.
Místo plnění: LS Choceň, okr. Pardubice, Chrudim, Svitavy, kraj Pardubický.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 516 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky