Veřejná zakázka: Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10922
Systémové číslo: P18V00001148
Evidenční číslo zadavatele: S956/2018/037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.09.2018
Nabídku podat do: 26.09.2018 10:00
Otevírání obálek: 26.09.2018 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ždírnický potok, ř.km 11,051 - 14,584
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení studie proveditelnosti, projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit opatření stanovená ve Studii odtokových poměrů, kterou zadalo Povodí Ohře s.p. pro protipovodňovou ochranu obce Žandov. Předmětem opatření plánovaných v LČR s.p. bude vyhotovení Studie proveditelnosti a stanovení vhodných profilů s možností výstavby retenčních přehrážek pro zachycení splavenin nad intravilánem obce Žandov. Následně bude vyhotovena PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
Místo plnění: k.ú. Žandov u Chlumce, Habartice u Krupky, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 695 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků