Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 2 - těžba, přiblížení, asanace kůrovcového dříví na LS Třeboň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10925
Systémové číslo: P18V00001151
Evidenční číslo zadavatele: 928/2018/051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činnosti (DNS)
Kategorie DNS: 2. Výroba dříví na OM komplexní četou
Datum zahájení: 13.09.2018
Nabídku podat do: 24.09.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 2 - těžba, přiblížení, asanace kůrovcového dříví na LS Třeboň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je těžba, manipulace, přiblížení a asanace kůrovcem napadeného dříví v rámci LS Třeboň. Technologie použitá pro těžbu a přiblížení dříví je možná jak harwestorová, tak JMP+UKT/SLKT nebo kombinace technologií. Vždy bude upřesněna zadávacím listem dle lokálních podmínek. Dříví bude přiblíženo na odvozní místo a zůstává v majetku LČR, s. p.. V případě nutnosti bude provedena asanace vytěženého dříví přímo na lokalitě "P", a to chemicky nebo mechanicky, dle zadávacího listu. Předpokládaný objem takto asanovaného dříví je cca 30% z celkového objemu. Ostatní bude asanováno na lokalitě OM pomocí insekticidních sítí, které dodají LČR, s. p. - instalace sítí provede dodavatel prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků