Veřejná zakázka: Výstavba technického zázemí lesní školky Višňová - šatny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10931
Systémové číslo: P18V00001157
Evidenční číslo zadavatele: S6/2018/055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 10:00
Otevírání obálek: 25.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba technického zázemí lesní školky Višňová - šatny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba zázemí pro zaměstnance školky:
- Stávající dřevěný objekt šaten bude odstraněn v předstihu před zahájením stavebních prací zaměstnanci Lesního závodu Konopiště.
- Stávající betonová deska bude zachována, okolo ní bude provedeno hloubení požadovaných výkopů.
- Výkopy základů budou provedeny strojně, přičemž vykopaná zemina bude použita k úpravám terénu.
- Základové pasy, po jejichž obvodu bude uložen základový zemnič (30/4 FeZn), bude tvořit beton prostý (označení C 16/20), proložený kamenivem. Horní část základů bude vyzděna z třech řad tvarovek ztraceného bednění, které budou vyplněny prostým betonem.
- Na připravené základy budou osazeny tři buňky, které budou na místo stavby přesunuty z pozemku, kde již neplní svou funkci (Manipulační sklad v Kamenném Přívoze).
- Osazené buňky budou zastřešeny sedlovou střechou, která bude dále protažená nad terasu s posezením. Krov bude proveden z rostlého dřeva napuštěného proti škůdcům a hnilobě a bude jej tvořit soustava kleštin a vazných trámů. K zakrytí střechy budou použity tvarované hliníkové plechy. Oplechování, střešní žlaby a svody budou z pozinkovaných lakovaných plechů (možností je zvolit systémové řešení žlabů a svodů, např. od výrobce Lindab).
- Buňky jsou již opatřeny podlahami, kde nášlapnou vrstvu tvoří lino. Venkovní terasa bude tvořena betonovou deskou, tloušťky 100 mm, zřízenou na štěrkovém podsypu a provedenou z betonu C 16/20, s vyztužením kari sítí uloženou z obou jejích stran. Betonová deska bude opatřena penetrací a následným nátěrem.
- Provedeno bude napojení přemístěných buněk, jejichž součástí jsou dvě sociální zařízení a vnitřní rozvody vody a kanalizace, na venkovní rozvody ZTI. Stávající vnitřní splašková kanalizace bude napojena kanalizačním potrubím KG125 do navržené betonové jímky na vyvážení, o užitném objemu 12,5 m3. Stávající vnitřní vodovod bude napojen vodovodním potrubím (vodovodní přípojkou) na stávající rozvod pitné vody v budově investora. Rozvod nebude opatřen proti zamrznutí a bude na zimu vypouštěn.
- Šatny jsou vybaveny rozvody elektroinstalací a budou napojeny na stávající rozvody v areálu lesní školky. Vytápění buněk zajistí elektrická tělesa, která ale budou spíše sloužit jako ochrana proti promrznutí, jelikož v zimních měsících zde nejsou přítomni pracovníci.
Místo plnění: Polesí Višňová, k.ú. Višňová, p.p.č. 769/1, 769/9 a 769/14

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 756 895 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky