Veřejná zakázka: PD HB nad obcí Dětřichov vč.AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10965
Systémové číslo: P18V00001191
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/125
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.08.2018
Nabídku podat do: 23.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 23.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD HB nad obcí Dětřichov vč.AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Práce na projektu – jsou navrženy dva objekty retenční přehrážka (RP) a malá vodní nádrž MVN):

1) Retenční přehrážku s trvalým nadržením vody, případně doplněnou ve vhodných místech tůněmi. Přehrážka, na přítoku Olešky č. 9 (IDVT 10184492, ř. km 1,200), je navržena jako betonová s kamenným obkladem (liberecká žula). Retenční prostor přehrážky bude dle potřeby pravidelně vytěžen. Přehrážka bude sloužit k zadržení vody v krajině, zachycení hrubého sedimentu a naplaveného dříví.

2) Průtočná malá vodní nádrž je zamýšlena na levostranném přítoku Olešky č. 9/1 (IDVT 10184504) cca v ř. km 0,900. Hráz bude navržena jako zemní sypaná. Výpustným objektem MVN bude požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Povrch upravené hráze bude zatravněn. Těleso hráze bude lichoběžníkového tvaru. V patě vzdušného líce navržen patní drén s drenážním potrubím. Součástí stavby nebudou budovy ani žádné jiné rozměrné konstrukce, které by mohly nepříznivě narušovat vzhled okolí.

Umístění vodních ploch je navrženo v lesním komplexu na p.p.č. 1137/4, 1710/1, 1705/1, 1709/2 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu.
Místo plnění: Extravilán obce Dětřichov, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 360 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky