Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Bělá 339 - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003204
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1097
Systémové číslo: P15V00001097
Evidenční číslo zadavatele: S222/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 14.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 14.08.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Bělá 339 - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
rekonstrukce lesní cesty, odvodnění, změna povrchu LC

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 804 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LS Horšovský Týn
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesní správa Horšovský Týn,Gorkého 79,34601,Horšovský Týn-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky