Veřejná zakázka: Oprava LC Od Obrázku K Sedátku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003211
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1100
Systémové číslo: P15V00001100
Evidenční číslo zadavatele: S5/2012/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 12:00
Otevírání obálek: 13.08.2012 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Od Obrázku K Sedátku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu LC typu 2 L2. Povrch vozovky bude obnoven štěrkodrtí v délce cca. 700 běžných metrů a šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi v šířce 25 cm. V délce cca. 200 m bude obnoven levostranný příkop podél lesní cesty, stávající propust DN 400 mm bude prodloužen o 2 m z betonových trub a bude obnoveno výtokové čelo. Skladba opravy konstrukce bude provedena z drceného kameniva frakce 0/63 v průměrné tloušťce 15 cm, zdrcení podkladu bude provedeno kamenivem frakce 16/32 (16/22) množství 35 kg/m2, zadrcení bude provedeno kamenivem frakce 8/16 množství 25 kg/m2. Součástí opravy je i instalace12 ks dřevěných svodnic, které dodá investor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Boubín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Boubín, Zámecká alej 254, Vimperk 385 15 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky