Veřejná zakázka: Zemní sklady - revír Bušohrad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11031
Systémové číslo: P18V00001257
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/170
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.07.2018
Nabídku podat do: 25.07.2018 10:00
Otevírání obálek: 25.07.2018 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zemní sklady - revír Bušohrad
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zřízení stavby, která bude využívána jako zemní sklad sazenic a krmiva. Objekt je částečně zapuštěn pod úroveň terénu. Jedná se o obdelníkový objekt navržen jako železobetonový, tvořený betonovými tvarovkami ze ztraceného bednění.se zastavěnou plochou do 30 m2. Tvarovky budou zality betonem. Stěny budou armovány ocel. pruty. Strop je tvořen betonovými panely Spiroll. Stěny objetku jsou založeny na základových pasech. Objekt bude ze tří stran zaizolován a zasypán zeminou. Čelní strana objektu bude opatřena plechovými vraty.

Místo plnění: k.ú. Karlova Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 308 268 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p., KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n. L.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky