Veřejná zakázka: Oprava LC Malá Voda-LS Litvínov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003222
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1107
Systémové číslo: P15V00001107
Evidenční číslo zadavatele: S933/2012/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 22.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 22.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Malá Voda-LS Litvínov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Nová Voda. Třída 2L/3, 5/20 dané ČSN 736408

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, podatelna (č. dveří 220)

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky