Veřejná zakázka: Oprava Vltavské cyklostezky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003224
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1108
Systémové číslo: P15V00001108
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/224
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 10.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 10.08.2012 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava Vltavské cyklostezky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava cesty zahrnuje opravy výtluků, vyjetých kolejí, opravy konstrukce v kratších úsecích, čištění příkopů a svodnic, opravu čela propustku, zbudování 2 trubních hospodářských sjezdů s čely z lomového kamene, odstranění nánosu na krajnicích, popřípadě na ostatních částech cesty a výřez plevelných dřevin kolem lesní cesty.
Při opravách je kladen důraz na kvalitní zhutněné konstrukce a důsledné odvedení srážkové vody mimo těleso LC.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 37136

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky