Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech č. 1,2,11,12,21 a 23 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003231
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1111
Systémové číslo: P15V00001111
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/056
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 13.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech č. 1,2,11,12,21 a 23 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy menšího rozsahu 18 lesních cest. Akce je hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.
1/ LC Kostelní vrch - oprava odvodnění přibližovací cesty-instalace 4 ks dřevěných svodnic v délce 4,5 m

2/LC Liščák- oprava traktorové přibližovací cesty. Jedná se o vyčištění stávajícího propustku a zpevnění povrchu komunikace a skládek kamenivem fr. 32-63 mm na ploše 150 m2 a tl. 10 cm včetně zakalení a zhutnění

3/LC U rebírek- jedná se o obnovu odvodnění traktorové cesty . Jedná se o vybudování 50 m příkopu,instalaci dřevěné svodnice, opravě 2 ks betonových propustků o 6m/60 bez čel,obnově odvodňovacích vsakovacích jímek v množství 20 ks a doplnění podmáčených míst kamenivem na ploše 170 m2 a tl.15 cm fr.63-125 mm včetně zhutnění,doplnění kamenivem pomístně na ploše 330 m2 a tl.15 cm včetně zhutnění

4/LC Čirá- oprava nezpevněné přibližovací cesty . Jedná se o rozšíření skládek dřeva , zpevnění povrchu LC kamenivem na ploše 375 m2 fr.63-125 tl. 20 cm a kamenivem fr.32-63 mm tl. 20 cm na ploše 250 m2 včetně zakalení štěrkodrtí 0- 32 mm tl..5 cm

5/ LC U třírohého kamene- jedná se o odstranění krajnic a náletu oboustranně v délce 1300 m,vyčištění příkopu v délce 1300 m zpevnění rozšíření cesty v zatáčce v délce 90 m a šířce 2 m , zpevnění povrchu LC kamenivem na ploše 135 m2 fr.32-63 mm tl. 40 cm a zakalení včetně zhutnění

6/LC Šnekenská pravá- oprava odvozní cesty představuje seříznutí krajnic a náletu oboustranně v délce 1500 m , úprava pláně na ploše 5250 m2, oprava propustku 7,5m /0,60 m včetně čel z lomového kamene a vydláždění vtoku a výtoku z lom.kamene , zpevnění skládek dřeva na ploše 90 m2 štěrkem 32-63 mm tl. 20 cm včetně zakalení, pomístně doplnit štěrkem fr. 0-32 mm na ploše 1050m2 a tl.10 cm

7/ LC Loupežnická- jedná se o úpravu pláně hospodářského sjezdu na ploše 100 m2 , zpevnění hospodářského sjezdu štěrkem 63-125 mm na ploše 100 m2 a tl.30 cm včetně zakalení, pomístně doplnit výtluky štěrkodrtí 0-63 mm na ploše 500 m2 včetně zhutnění a zpevnění točny na ploše 150 m2 fr. 0-32 mm včetně zhutnění

8/ LC Trojmezská -jedná se o rozšíření a zpevnění skládek dřeva makadamem fr.63-125 mm na ploše 170 m2 a tl. 30 cm včetně zakalení štěrkem 0-63-mm a zhutnění

9/ LC Vrzavá jedle-jedná se o seříznutí krajnic a náletu v délce 2350 m oboustranně, vyčištění příkopů oboustranně v délce 2350 m , doplnit výtluky točny na ploše 150 m2 štěrkem 0-63 mm včetně zhutnění , úprava pláně na ploše 700 m2, zpevnění komunikace štěrkem 32-63 mm v tl.20 cm včetně zakalení a zhutnění na ploše 700 m2

10/ LC magistrála-jedná se o úpravu pláně na ploše 875 m2 , seříznutí krajnic a náletu podél cesty v délce 250 bm oboustranně, zpevnění úseku cesty kamenivem 32-63 mm v tl. 20 cm na ploše 875 m2 včetně zakalení a zhutnění a instalace 5 ks dřevěných svodnic

11/ LC K Peterkovi-jedná se o úpravu pláně v délce 600 m a šířce 3 m, pomístně doplnit kamenivem 32-63 mm tl 10 cm na ploše 1000 m2 včetně zakalení fr. 0-16 mm a zhutnění a instalace 3 ks dřevěných svodnic včetně 3 ks odvodňovacích pér v délce 3 m

12/ Oprava LC Přední loch- jedná se o úpravu pláně v délce 350 m a šířce 3,5 m , seříznutí krajnic a náletu podél cesty v délce 350 bm oboustranně, vyčištění příkopu jednostranně v délce 350 m,zpevnění úseku cesty kamenivem 32-63 mm v tl. 15 cm na ploše 1225 m2 včetně zakalení fr.0-16 mm a tl.5 cm a zhutnění a instalace 5 ks dřevěných svodnic

13/ LC Devítková-oprava 2 ks propustku z betonové roury o délce 5m/50 cm včetně betonových čel a obsypu ze štěrkodrtě, zpevnění cesty kamenivem fr.32-63 mm na ploše 250 m2 a tl. 20 cm

14/ LC Ke kameni-oprava 2 ks propustku z betonové roury o délce 5m/50 cm včetně betonových čel a obsypu ze štěrkodrtě, zpevnění cesty kamenivem fr.63-125 mm na ploše 125 m2 a tl. 20 cm fr. 32-63 mm na ploše 250 m2 a tl. 10 cm

15/ LC Ke staré rotě-jedná se o údržbu povrchu odvozní cesty štěrkodrtí 0-22 mm a tl . 8 cm na ploše 187 m2 do výtluků včetně zhutnění

16/ LC Okružní-jedná se o údržbu povrchu odvozní cesty štěrkodrtí 0-22 mm a tl . 8 cm na ploše 150 m2 do výtluků včetně zhutnění

17/ LC Mezi mosty-jedná se o opravu povrchu lesní cesty štěrkodrtí 32-63 mm tl . 10 cm na ploše 600 m2 a zakalení fr.0-16 mm tl. 5 cm včetně zhutnění

18/ LC Na rychtu - oprava odvozní cesty v délce 1600 m a šířce 3,5 m.Jedná se o úpravu pláně,zpevnění hospodářského sjezdu v délce 400m a šířce 3m kamenivem včetně zakalení, montáž 1 ks propustku 6m/60cm včetně čel z lom. kamene a dlažby vtoku a výtoku,vyčištění příkopu a zpevnění točny kamenivem na ploše 350 m2Doplňující informace ke zveřejnění:
           Smlouva o dílo byla podepsána s uchazečem, který se umístil na třetím místě a to z důvodu, že uchazeči z prvního a druhého místa odstoupili svými dopisy od podpisu smlouvy o dílo, Dredger stavby s.r.o. dopis ze dne 29.8.2012 č.j. LČR932/001179/2012 a Dredger s.r.o. dopis ze dne 30.8.2012 č.j. LČR932/001171/2012. Dopisy jsou výše zveřejněny. 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 510 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky