Veřejná zakázka: BP Všímarský potok, ř. km. 0,0 – 1,0

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11112
Systémové číslo: P18V00001338
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2018
Nabídku podat do: 30.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Všímarský potok, ř. km. 0,0 – 1,0
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků a LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Část údržby břehové porostu je v intravilánu chatové kolonie, z tohoto důvodu je zde velký podíl dřevin kácených postupně se spouštěním, nebo bez spouštění. Dřeviny určené ke kácení s postupným odřezáváním budou předávány ke kontrole objednatelem v hráních o délce polene 1 metr. Dřeviny kácené řezem na pařezu budou předávány ke kontrole objednatelem v celé své délce, až poté bude možná jejich další manipulace. Po kontrole dřevní hmoty objednatelem a jejím odsouhlasení v číselníku bude s dřevní hmotou následně nakládáno dle možností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- Rozhodnutí závázné stanovisko k zásahu do VKP č.j. MUCK 35996/2018/OŽPZ/Fo;
- Dále viz. dokladová část projektové dokumentace

Místo plnění: k.ú.: Běleň a Záhoří u Větřní, Okres: Český Krumlov, Kraj: Jihočeský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 374 385 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky