Veřejná zakázka: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - leden 2019+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11151
Systémové číslo: P18V00001373
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/189
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-036907
Datum zahájení: 23.10.2018
Nabídku podat do: 11.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - leden 2019+
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené SÚJ. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na SÚJ vykonávat, zahrnují: pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu (dále též jen „PČ“), těžební činnosti (dále též jen „TČ“),
jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v zadávací dokumentace (ZD) a jejích přílohách. Blíže viz ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 376 181 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy