Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech č. 3,4,6,8,9 a 11 na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003240
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1117
Systémové číslo: P15V00001117
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech č. 3,4,6,8,9 a 11 na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy menšího rozsahu 21 lesních cest. Akce je hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.

1/ LC Rotava vodárna- Oprava cesty spočívá v odstranění krajnic a náletu oboustranně v délce 160 m, ,vyčištění příkopu v délce 160 m a instalaci korugované roury 6m/30cm do hospodářského sjezdu včetně doplnění výtluků kamenivem fr. 0- 63 mm v množství 20 t ,instalace 1 ks dřevěné svodnice
2/ LC Buková- Oprava odvozní cesty v délce 2200 m a šířce 4,0 m.Jedná se o úpravu pláně, odstranění krajnic a náletu, vyčištění příkopu, doplnění výtluků štěrkem na ploše 3500 mě včetně zakalení,vyčištění 21 ks propustků, montáž 21 čel z lomového kamene a dlažby ,instalace 4 ks hospodářských sjezdů z rour z PVC 6 m/30 cm včetně obsypu
3/ LC Pilská -oprava odvozní cesty -úprava 5 ks hospodářských sjezdů ve svahu a doplnění makadamem v množství 50 t, doplnění výtluků štěrkem včetně zakalení v množství 100 t
4/ LC Nad vodárnou-oprava cesty spočívá v odvodnění komunikace instalací 10 ks dřevěných svodnic
5/ LC Nová ves II- Oprava odvozní cesty - jedná se se o úpravu pláně na ploše 3900 m2 pomístně doplnění výtluků na ploše 1000 šterkem 0-32 mm v tl. 5 cm včetně zhutněn
6/ LC Odd. 84- Oprava přibližovací cesty- jedná se o úpravu pláně na ploše 150 m2, doplnění výtluků štěrkodrtí fr. 0-63 mm na ploše 150 m2 včetně zakalení lom.výsivkou ,instalaci 5 ks dřevěných svodnic
7/ LC Nad polesím-oprava odvozní cesty -jedná se o instalaci 7 ks dřevěných svodnic
8/ LC Günterloch - jedná se o úpravu pláně na ploše 1800 m2, vyčištění příkopu v délce 100 m , doplnění výtluků štěrkem fr. 63-125 mm na ploše 300 m2 , kamenivem fr. 32-63 mm na ploše 750 m2 včetně zakalení lom.výsivkou zhutnění, instalace propustku z betonové roury 5m/40 cm včetně čel z lomového kamene a dlažby vtoku a výtoku ,instalace 5 ks ocelových svodnic o délce 4 m a šířce 16 cm včetně 5 ks odvodňovacích pér, zpevnění 3 ks hosp.sjezdů kamenivem 32-63 mm na ploše 105 m2, zpevnění hospodářského sjezdu na ploše 600 m2 kamenivem fr. 63-125 mm včetně zakalení a zhutnění
9/ LC Růžové údolí - oprava cesty spočívá v odvodnění komunikace instalací 3 ks dřevěných svodnic
10/ LC U potoka -Oprava odvozní cesty v délce 450 m a šířce 3,5 m.Jedná se o odstranění krajnic a náletu, vyčištění příkopu, doplnění výtluků štěrkem 0-22 mm včetně zhutnění, montáž hosp. sjezdů z rour z PVC 6 m/40 cm včetně obsypu,zpevnění točny na ploše 280 m2 kamenivem fr.63-125 mm se zakalením a zhutněním,zpevnění brodu silničními panely o ploše 12 m2
11/ LC Milíře I-Oprava odvozní cesty v délce 400 m a šířce 3,5 m.Jedná se o odstranění krajnic a náletu, vyčištění příkopu, oprava výtluků balenou /ABS/ na ploše 200 m2 a tl.7 cm včetně úpravy podkladu
12/ LC Mílíře II šlajsna-Oprava výjezdu přibližovací cesty na ploše 70 m2 kamenivem 63-125 mm a kamenivem 23-63 mm včetně zakalení lom.výsivkou a zhutnění
13/ LC Tři domy -oprava odvozní cesty v délce 500 m a šířce 3,5 m.Jedná se o úpravu pláně, odstranění krajnic a náletu, vyčištění příkopu, doplnění výtluků štěrkem na ploše 300 m2 včetně zakalení,zřízení propustku z betonové roury 5m/40 cm včetně čel z lomového kamene a dlažby u vtoku a výtoku
14/ LC Jindřichovice I soutok - oprava odvozní cesty -jedná se o zpevnění brodu silničními panely na ploše 24 m2,vyčištění příkopu v délce 1000 m,oprava 3 ks čel u propustku z lomového kamene a vydláždění vtoku
15/ LC školka háje -Oprava přibližovací cesty v délce 400 m a šířce 3,0 m.Jedná se úpravu pláně buldozerem ve svahu, instalace 30 ks ocelových svodnic s navařenými ocelovými trny pro zakotvění do podkladu cesty,zřízení odvodňovacích pér v počtu 30 ks
16/ LC Mraveniště jih -Oprava přibližovací cesty .Jedná se o vyčištění příkopu v délce 350 m oboustranně, doplnění výtluků štěrkem fr. 63-125 mm na ploše 400 m2 a tl.30 cm , kamenivem fr. 32-63 mm a tl. 15 cm na ploše1050 m2 včetně zakalení lom.výsivkou v tl. 5 cm a zhutnění, instalace 3 ks propustků z betonové roury 6m/40 cm včetně čel z lomového kamene a dlažby vtoku a výtoku ,instalace 15 ks dřevěných svodnic o délce 4,5 m včetně 15 ks odvodňovacích pér a 3 m, odvodnění močálu odvodňovacími péry v délce 80 bm, zpevnění 2 ks hospodářského sjezdu
17/ LC Mraveniště - Oprava přibližovací cesty v délce 900 m a šířce 3 m .Jedná se o úpravu pláně na ploše 3150 m2, vyčištění příkopu v délce 600 m jednostranně, odstranění krajnic v celé délce cesty , doplnění výtluků štěrkem fr. 32-63 mm na ploše 2500 m2 včetně zakalení lom.výsivkou a zhutnění, zpevnění hosp.sjezdu na ploše 30 m2 kamenivem 32-63 mm a tl. 20 cm se zakalením lom.výsivkou a zhutněním
18/ LC Hřebenová -Oprava přibližovací cesty v délce 700 m a šířce 3,5 m. Jedná se o úpravu pláně na ploše 2625 m2, vyčištění příkopu v délce 100 m oboustranně, doplnění výtluků štěrkem fr. 32-63 mm na ploše 1050 m2 včetně zakalení lom.výsivkou a zhutnění, instalace 1 ks propustků z betonové roury 5m/40 cm včetně čel z lomového kamene a dlažby vtoku a výtoku ,instalace 1 ks dřevěné svodnice o délce 5,5 m včetně 10 m odvodňovacích pér
19/ LC Studenec Bernov -oprava odvozní přibližovací cesty -jedná se zpevnění točny a skládky dřeva na ploše 500 m2 kamenivem tl.32-63 mm včetně zakalení lom.výsivkou v tl. 5 cm a zhutnění
20/ LCTraktorka obrázek -Oprava přibližovací cesty v délce 1800 m a šířce 3,0 m..Jedná se o úpravu pláně na ploše 5400, ,seříznutí krajnic , vyčištění příkopu v délce 1000 m jednostranně, doplnění výtluků štěrkem fr. 32-63 mm na ploše 2000 m2 včetně zakalení lom.výsivkou a zhutnění
21/ LC Buldozerka špičák -Oprava přibližovací cesty v délce 600 m a šířce 3,0 m.Jedná se o úpravu pláně,doplnění erozních rýh,doplnění kamenivem fr. 32-63 mm a tl. 10 cm na ploše 1200 m2 včetně zakalení lom.výsivkou v tl. 5 cm a zhutnění,instalace10 ks ocelových svodnic o délce 4 m a šířce 16 cm včetně 10 ks odvodňovacích pér a 3 m od vyústění svodnic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 980 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky