Veřejná zakázka: BP Smrčenský potok v km 2,750 - 2,950 - kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11172
Systémové číslo: P18V00001390
Evidenční číslo zadavatele: 952/2018/022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.11.2018
Nabídku podat do: 12.11.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Smrčenský potok v km 2,750 - 2,950 - kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem tohoto zásahu je kácení a výřez dřevin z koryta vodního toku ve správě LČR a z bezprostřední blízkosti břehové hrany vodního toku v intravilánu obce Hybrálec na pozemcích p.č. 1445/1, 1398/19, 1398/18 a p.č. 279/3 vše v k.ú. Hybrálec. Dřeviny určené ke kácení jsou v terénu označené reflexní barvou a pořadovým číslem, přesto dojde před realizací akce k přesnému určení dřevin ke kácení a křovin k výřezu v terénu na místě kácení. Je bezpodmínečně nutné kácet jen povolené dřeviny. Při předání pracoviště bude sepsán protokol upřesňující přesnou specifikaci dřevin ke kácení, bez podpisu tohoto protokolu objednatelem akce není možné přistoupit ke kácení.
Místo plnění: k.ú. Hybrálec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 161 719 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy