Veřejná zakázka: LP Hoštického potoka km 0,461 - 2,900 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11180
Systémové číslo: P18V00001398
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.10.2018
Nabídku podat do: 18.10.2018 09:00
Otevírání obálek: 18.10.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Hoštického potoka km 0,461 - 2,900 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace stavby " LP Hoštického potoka km 0,461-2,900."

Projektová dokumentace bude řešit návrh opevnění koryta vodního toku LP Hoštického potoka v ř. km 0,461 – 2,900 s požadavkem na ochranu majetku pobřežníků a veřejné infrastruktury. Stavba bude investičního charakteru, jeden stavební objekt: SO 1 Investice.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni: „Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby“, a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10105521, čhp 2-04-04-011, kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Javorník, k.ú. Horní Hoštice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky