Veřejná zakázka: BP Vrbovec v k.ú. Bystrc

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11190
Systémové číslo: P18V00001408
Evidenční číslo zadavatele: 952/2018/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.11.2018
Nabídku podat do: 16.11.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Vrbovec v k.ú. Bystrc
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V termínu listopad až březen 2018/2019 bude provedeno odstranění určených dřevin a křovin z průtočného profilu koryta vodního toku. Výřez křovin bude na obou březích vodního toku proveden do výšky cca 1,5 m ode dna koryta. Stromy určené k odtěžení jsou vyznačeny reflexní barvou (tečka). Bude pokáceno 182 ks označených stromů s průměrem kmene ve výčetní výšce od 10 cm do 52 cm, z toho pouze tři stromy přesahují průměr 35 cm. Zbývající stromy zřídka přesahují průměr 20 cm.
Práce je vhodné provádět šetrně z důvodu blízkosti komunikace a existence podélné úpravy vodního toku. Daná lokalita je také rekreačním místem s větším pohybem osob.
Místo plnění: k.ú. Bystrc

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 138 205 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy