Veřejná zakázka: Vodovod a kanalizace Včelná - Na pile - realizace stavebních prácí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11192
Systémové číslo: P18V00001410
Evidenční číslo zadavatele: S5/2018/043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.10.2018
Nabídku podat do: 23.10.2018 15:00
Otevírání obálek: 24.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovod a kanalizace Včelná - Na pile - realizace stavebních prácí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování nového gravitačního vodovodu pro zásobování 4 RD pitnou vodou z lesního porostu nad rodinnými domy. Součástí vodovodu bude plastový rezervoár pro cca. 5m3 vody. Nový vodovodní řád bude napojen na stávající vodní potrubí v šachtě u objektu bývalého polesí Včelná. Odtud bude voda vedena stávajícím potrubím do jednotlivých objektů. Délka vodovodního potrubí cca. 1km. Součástí navrženého řešení je i výstavba vlastní ČOV pro min. 20 EO. Investor požaduje provést návrh ČOV maximálně bezúdržbový, pokud možno bez el. energie. Nová ČOV bude situována v místě stávajícího septiku a její přečištěné vody budou svedeny do blízkého bezejmenného potoka. Délka kanalizace cca 130 m.
Místo plnění: LZ Boubín, k.ú. Včelná pod Boubínem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 230 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Boubín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky