Veřejná zakázka: BP Zdravá Voda, k.ú. Žarošice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11203
Systémové číslo: P18V00001421
Evidenční číslo zadavatele: 952/2018/025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.11.2018
Nabídku podat do: 20.11.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Zdravá Voda, k.ú. Žarošice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V období konce roku 2018 bude provedena výsadba 50 ks dřevin podél potoka Zdravá voda. Pro výsadbu budou použity krytokořenné odrostky (pokud možno se zemním balem) v minimální výšce 121 cm a s tloušťkou kořenového krčku dle ČSN 48 2115. Výsadba sazenic bude provedena do předem vyhloubené jamky se zalitím pod kořenový systém (výsadba do mokré jámy). Provedení výsadeb včetně upevnění ke kůlům bude provedeno v termínu do 31.12. 2018.
Místo plnění: k.ú. Žarošice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 49 265 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy