Veřejná zakázka: Ondřejnice – Kozlovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11208
Systémové číslo: P18V00001426
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.10.2018
Nabídku podat do: 01.11.2018 09:00
Otevírání obálek: 01.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ondřejnice – Kozlovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu charakteru úprav vodních toků (údržbové práce).
Údržba koryta toku bude spočívat v pomístním odstranění nánosů v objemu cca 890 m3. Při provádění odstraňování nánosů se počítá s vytvořením středové sníženiny uprostřed koryta pro soustředění průtoku a vytvoření vodního sloupce pro vodní faunu, koryto bude nadále necháno samovolnému vývoji profilu. V úseku vodního toku ř.km 23,840 - 23,970, kde je koryto široké až 8m se počítá s vytvořením střídavé kynety ve dně toku do meandrů. Kyneta bude šířky 2 m a hloubky max. 30 cm. V rámci udržovacích prací dojde v úseku km 22,624 - 22,739 k rozebrání a opětovnému uložení kamenné předpadky opěrné zdi. V délce cca 7 m bude patka doplněná novým kamenem. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby. Z hlediska přístupu ke korytu a do koryta toku se předpokládá použití kráčecí mechanizace.
Cílem stavby je vyčištění a obnovení průtočné kapacity koryta toku.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby " Ondřejnice-Kozlovice " zpracované firmou Groman a spol. s r.o. Studénka.

Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Pro stavbu „Ondřejnice-Kozlovice“ bylo dne 26.6.2018 vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství, Sdělení k ohlášení udržovacích prací (č. j. MMFM 90140/2018).

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 943 tis. Kč.

Místo plnění: IDVT 1010080, čhp 2-01-01-147, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kozlovice, katastrální území Chlebovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 943 266 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky