Veřejná zakázka: Dodávka drceného kameniva - cyklostezky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003251
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1122
Systémové číslo: P15V00001122
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/171
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 13.08.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka drceného kameniva - cyklostezky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka 600 tun drceného kameniva frakce 0-32 s místem dodání na vybrané lesní cesty s účelem použití na stávajících cyklostezkách na LS Javorník. Konmkrétně se jedná o dodávku certifikovaného drceného (těženého) kameniva na 8 míst na 6 lesních cestách s umístěním na rampovacích a odstavných plochách nebo na rozšířených násypových hranách cest. Akce je financována z programu zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, tzv. Program 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky