Veřejná zakázka: BP Šumný potok v km 0,000-0,070

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11220
Systémové číslo: P18V00001435
Evidenční číslo zadavatele: 951/2018/057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2018
Nabídku podat do: 04.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Šumný potok v km 0,000-0,070
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehového porostu na vodním toku Šumný potok v úseku ř. km 0,000-0,070 v k. ú. Adolfovice, okres Bruntál, pozemek p. č. 1936, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s tímto majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. Lokalizace pracovního prostoru je orientačně zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 5 této výzvy). V rámci této zakázky bude provedena těžba označených 10 ks topolů, které jsou přestárlé a v havarijním provozně nebezpečném stavu, přičemž se bude jednat u všech těchto stromů o kácení ve ztížených podmínkách – tzv. rizikové kácení (předpoklad plošina, stromolezec apod.) z důvodu bezprostřední blízkosti místní komunikace, nadzemního vedení ČEZ a opevnění koryta vodního toku. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a v soupisu prací z listopadu 2018, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 4 a 6 této výzvy).

Vzhledem k výše uvedeným ztíženým podmínkám prací důrazně doporučujeme všem dodavatelům před podáním nabídky účastnit se prohlídky místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy.

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Oznámení o kácení dřevin mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na vodním toku Šumný potok bylo podáno na místně a věcně příslušnou Správu CHKO Jeseníky, dne 16. 11. 2018 pod č. j.: LCR/005322/2018. Správa CHKO Jeseníky vydala sdělení k oznámenému kácení dřevin mimo les dne 19. 11. 2017 pod č. j.: 3482/OM/2018, které je přílohou č. 7 této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10208718, k. ú. Adolfovice, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 178 399 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky