Veřejná zakázka: Barborka ř.km 1,980-2,050

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11223
Systémové číslo: P18V00001438
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/110
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.11.2018
Nabídku podat do: 11.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Barborka ř.km 1,980-2,050
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávajícího opevnění VT (opěrných zdí) v intravilánu obce Těchobuz ve stávajících parametrech. Součástí stavby bude odstranění stávající lávky pro pěší a výstavba lávky nové. Na levém břehu budou odstraněny nevhodné dřeviny. Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty:
SO O1: Rekonstrukce opevnění – pravý břeh v délce 44,4 m, výška opěrné zdi 1,15 m, součástí je výstavba schodiště se čtyřmi schody.
SO 02: Rekonstrukce opevnění – levý břeh v délce 62,4 m, výška opěrné zdi 1,15 až 1,20 m, součástí je výstavba schodiště s pěti schody, zavazujícího křídla v délce 2 m a bourání stávající lávky.
SO 03: Kácení – 10 ks stromů a 6 m2 keřů.
SO 04: Výstavba lávky pro pěší.

Objekty SO 01, SO 02 a SO 03 - investor Lesy ČR, s.p.
Objekt SO 04 – investor Obec Těchobuz
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Barborka, ř.km 1,980 -2,050“;

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- Mürabell s.r.o., Hořejší 116, 257 03 Hudlice.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
MÚ Pacov, OŽP a PP – stavební povolení,č.j. MP/03059/2018/ŽP/KM ze dne 20.3.2018
MÚ Pacov OD – stavební povolení č.j. MP/03358/2018/OD/Pa ze dne 27.3.2018
MÚ Pacov – souhrnné stanovisko č.j. MP/07561/2017/Pe/Km/St/Pa ze dne 15.8.2017
OÚ Těchobuz - Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č.j. OBTECH/00232/17 ze dne 17.8.2017
Obec Těchobuz - souhlas s realizací č.j. OBTECH/00143/17 ze dne 17.5.2017
Povodí Vltavy s.p. - souhlas s realizací č.j. 2442/2018-242-Ka - SP – 2017/15791 ze dne 15.1.2018
Vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.553847/17 ze dne 7.3.2017
Vyjádření o existenci vedení společnosti E.ON.s. r.o. pod zn. M18416-16167880 ze dne 9.3.2017 a souhlas s činností pod zn. Z0311-16194576 ze dne 2.8.2017
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0100708367 ze dne 7.3.2017
Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. pod. zn. 0200567095 ze dne 7.3.2017
Závazné stanovisko MO – sp. Zn. 35385/2017-8201-OÚZ-ČB ze dne 31.1.2017
Vyjádření ČRS - Jihočeský územní svaz pod č.j. 961/17 ze dne 27.7.2017
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Těchobuz

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 352 208 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pelhřimov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky