Veřejná zakázka: Pěstební činnosti 2018-02

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11231
Systémové číslo: P18V00001446
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/195
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-041522
Datum zahájení: 27.11.2018
Nabídku podat do: 03.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pěstební činnosti 2018-02
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území (Rudoltice, LS Loučná nad Desnou). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Blíže viz ZD.
Místo plnění: LS Loučná nad Desnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA - konkrétní odkaz je uveden v sekci URL odkazy v detailu této veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky