Veřejná zakázka: Oprava výtluků asfaltových LC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003253
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1124
Systémové číslo: P15V00001124
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/173
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2012 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava výtluků asfaltových LC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení opravy výtluků a krajnic na stávajících asfaltových
lesních komunikacích (trysková metoda - asfaltová emulze se zadrcením) na území LS Jeseník. Výtluky a poškozené krajnice vznikly vlivem pojezdu těžkých odvozních souprav. Záměrem je odstranit tato poškození tzv. tryskovou technologií - mechanické vyčištění výtluku od nečistot a vody (proud vzduchu, kartáče), samotné vyspravení výtluku emulzí a drceným kamenivem v požadovaném množství, mechanické zhutnění místa opravy (vibrační pěch, hutnící deska, válec). Předpokládaný objem 90 t vysprávkové směsi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky