Veřejná zakázka: Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11298
Systémové číslo: P18V00001513
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/218
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-044692
Datum zahájení: 20.12.2018
Nabídku podat do: 06.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních činností spočívajících v těžbě, manipulaci a přibližování dříví pomocí technologie harvestorových uzlů, zahrnujících zejména následující činnosti:
- těžbu dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem,
- vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů,
- ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
- ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mýtních úmyslných těžbách,
- provedení dalších souvisejících činností – např. potěžebních úprav, vyhotovení Číselníku aj.
Blíže viz ZD.
Místo plnění: Místem plnění jsou území spravovaná krajskými ředitelstvími zadavatele. Území spravovaná krajskými ředitelstvími jsou vymezena v příloze č. 1 rámcové dohody – Organizační mapa.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA - konkrétní odkaz je uveden v sekci URL odkazy v detailu této veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky