Veřejná zakázka: Opravy krmných zařízení v oboře

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003259
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1130
Systémové číslo: P15V00001130
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/179
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 10.08.2012 11:45
Otevírání obálek: 10.08.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy krmných zařízení v oboře
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce tří stávajících dřevěných zásobníků na jaderné krmivo v honidbě Obora na LS Loučná nad Desnou. Zásobník slouží na uskladnění jadrného krmiva a v zimních měsících je užíván jako krmítko pro zvěř. Je postaven z řeziva na betonových překladech, tak aby nedocházelo ke styku se zeminou. Podlaha, stěny a koryto zásobníku budou oplechovány pozinkovaným plechem, aby nedocházelo ke ztrátám na krmivu. Střecha bude také pokryta pozinkovaným plechem. Předpokládaná cena realizace je 300 tis. Kč. Akce bude hrazena z údržbových prostředků zadavatele

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky