Veřejná zakázka: BP Stařečský potok-Libušino údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11303
Systémové číslo: P19V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 952/2018/035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.01.2019
Nabídku podat do: 11.01.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Stařečský potok-Libušino údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci prací bude provedena údržba břehového porostu na vodním toku Stařečský potok - Libušino údolí v km 1,71-1,59.v k.ú.Třebíč. Práce proběhnou v úseku neupravené části toku v intravilánu obce Třebíč v místech zvaných “Libušino údolí“.
Budou odstraněny vzrostlé schnoucí a nebezpečně nakloněné stromy, které omezují průtočnost koryta vodního toku a ohrožují přilehlé obecní a soukromé pozemky včetně polní cesty vedoucí k části Borovina. Bude odstraněno 26 ks stromů,3 ks z nich budou káceny postupným kácením. Dále bude odstraněno 5 vývratů a těžební zbytky budou zlikvidovány. Hroubí bude zhotovitelem odkoupeno za ceny stanovené ve SoD. Dále budou odstraněny náletové dřeviny, vyskytující se v korytě toku v počtu 67 m2.
Práce je vhodné provádět za zámrzu.

Místo plnění: k.ú. Třebíč - Libušino údolí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 84 632 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy