Veřejná zakázka: ZKT Radnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003292
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1134
Systémové číslo: P15V00001134
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 228039
Počátek běhu lhůt: 19.09.2012
Nabídku podat do: 11.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 11.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Radnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Práce budou spočívat ve zkapacitnění koryta Radnického potoka na návrhový průtok Q 50. Touto úpravou dojde ke zlepšení protipovodňové ochrany města Radnice.
Místo plnění: obec: Radnice; k.ú.: Radnice; okres: Rokycany; Kraj: Plzeňský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 739 436 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky