Veřejná zakázka: Podpora aktivních prvků Firewall instalovaných na ředitelství LCŘ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11355
Systémové číslo: P19V00000056
Evidenční číslo zadavatele: 099/2019/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2019
Nabídku podat do: 06.02.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora aktivních prvků Firewall instalovaných na ředitelství LCŘ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro zadavatele poskytnutí následující licence podpory výrobce Fortinet na období tří let ke každému z 2 ks bezpečnostních prvků Next-Generation firewall FortiGate FG900D zapojených do Clusteru, instalovaných v sídle zadavatele:

FC-10-00900-950-02-36 - Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud).

Předmětem této veřejné zakázky je též závazek dodavatele k poskytování činností se shora uvedenou podporou souvisejících v celkovém rozsahu 25 člověkodnů (MD) za dobu trvání smlouvy. V podrobnostech viz zadávací podmínky veřejné zakázky.
Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zadavatele - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky