Veřejná zakázka: Revír Jindřichov - rekonstrukce lesních cest (část Opatovice)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003317
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1138
Systémové číslo: P15V00001138
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/236
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 223998
Počátek běhu lhůt: 29.08.2012
Nabídku podat do: 18.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 18.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revír Jindřichov - rekonstrukce lesních cest (část Opatovice)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesních cest: Rekonstrukce se týká šesti úseků lesních cest, které na sebe navazují a tvoří tak uzavřený okruh. Při rekonstrukci lesních cest bude provedeno odstranění křovin, obnovení příkop, zbudování nových propustků a hospodářských přejezdů. Provede se chemické odplevelení komunikace a poté se provede zpevnění komunikace penetračním makadamem včetně posypky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 746 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Frýdek Místek, Podatelna, 3. patro., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky