Veřejná zakázka: Olešná – protipovodňová pchrana

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003320
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1140
Systémové číslo: P15V00001140
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/095
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 231790
Počátek běhu lhůt: 15.09.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 13:00
Otevírání obálek: 08.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olešná – protipovodňová pchrana
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Práce budou spočívat v sanaci dna, probírce břehového porostu, rekonstrukce stávajícího zatrubnění a výstavbě retenční přehrážky na Olešenském potoce. Úprava prochází intravilánem obce Olešná v délce 388 metrů. V současné době je stávající koryto nekapacitní a vzhledem k blízkosti zástavby je nutno provést koryto o kapacitě Q20. Projekt je vypracován v souladu se stavebními a hygienickými předpisy, s požadavky na ochranu zájmů společnosti, životního prostředí i právem chráněných zájmů organizací a občanů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 157 457 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO .a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky