Veřejná zakázka: Protipovodňové opatření - Károvský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003321
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1141
Systémové číslo: P15V00001141
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/096
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.09.2012
Nabídku podat do: 17.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 17.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Protipovodňové opatření - Károvský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší realizaci nové zděné kamenné přehrážky s betonovým jádrem. Přelivná kamenná hrana přehrážky bude situována 2,30 m nade dnem, vlastní přehrážka bude opatřena průtočnými otvory a její „podjezí“ bude opevněno kamennou dlažbou do betonu s navazujícím těžkým kamenným záhozem. Součástí stavby je lokální úprava stávající lesní stezky. Vzhledem k rozsahu stavebních prací není stavba rozdělena na jednotlivé stavební objekty

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 234 243 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky