Veřejná zakázka: Hluboký potok, Býchory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11413
Systémové číslo: P19V00000114
Evidenční číslo zadavatele: 953/2019/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.02.2019
Nabídku podat do: 20.02.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hluboký potok, Býchory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude na Hlubokém potoce provedeno pokácení 21 ks vzrostlých stromů (z toho 2x dvojkmen a 1x trojkmen), tak aby nedošlo k poškození cizího majetku. Zároveň bude odstraněno 135 m2 křovin – z průtočného profilu VT (do jeho 2/3) a nevhodně rostoucí křoviny. Zbývající křoviny budou ponechány. Pařezy a kořeny stromů a keřů zůstanou zachovány pro nové výmladky a přirozenou obnovu břehového porostu. Pozemky dotčené těžbou budou po skončení těchto prací uvedeny do původního stavu. Předmětné dřeviny se nacházejí na pozemku p.č. 505 v k.ú. Býchory (jsou majetek státu s právem hospodaření pro LČR).
Místo plnění: k.ú. Býchory, okr. Kolín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 107 286 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy