Veřejná zakázka: Borušovský potok, ř.km 0,00-2,70 – revitalizace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003331
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1142
Systémové číslo: P15V00001142
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 227808
Počátek běhu lhůt: 13.10.2012
Nabídku podat do: 06.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 06.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Borušovský potok, ř.km 0,00-2,70 – revitalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komplexní řešení zájmového území formou revitalizace vodního toku a přilehlé nivy za účelem navrácení do přírodě blízkého stavu, zpomalení toku, retence vody v krajině a zachycení splavenin.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení „Borušovský potok, ř.km 0,00-2,70 –revitalizace toku“, zpracované firmou Ing.Josef Mareš, Býšť 260, p.s.č.533 22 odpovědný projektant Ing. Ing.Josef Mareš, ČKAIT 0600489, a podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Moravská Třebová, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MUMT 37100/2011 ze dne 21.12.2012, Městským úřadem Moravská Třebová, Odborem výstavby a územního plánování, pod č.j.: MUMT-14974/2008-OVUP1 ze dne 28.8.2008, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 612 652 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 1688/49, 40001 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky