Veřejná zakázka: BP Radvanov v km 0,300-1,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11425
Systémové číslo: P19V00000126
Evidenční číslo zadavatele: 951/2019/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.02.2019
Nabídku podat do: 26.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Radvanov v km 0,300-1,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení zapojených porostů dřevin rámci plánované akce „BP Radvanov v km 0,300-1,600“ v k. ú. Jablunkov, obec Jablunkov, okres Frýdek-Místek.
Lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v přehledné situaci. V rámci kácení zapojených porostů bude provedena těžba předem označených listnatých a jehličnatých stromů (33 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (cca 2 700 m2 – nesouvislé plochy). Z celkového výše uvedeného počtu stromů (33 ks) zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u 2 ks stromů – rizikové kácení (plošina, stromolezec) Stromy jsou nakloněny nad státní silnici nebo nad elektrické vedení. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z ledna 2019, zpracované Jaroslavem Majerkem.

K předmětnému ohlášenému kácení dřevin vydal Městský úřad Jablunkov, odbor ŽP sdělení dne 31. 1. 2019, pod č. j.: MEJA 239/2019.

Kácení stromů bude prováděno na pozemcích parc. č. 3988, 1269/4, 1269/6, 1269/8, vše k. ú. Jablunkov, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.
Místo plnění: IDVT 10212384, k. ú. Jablunkov, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 115 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy