Veřejná zakázka: Pěstební činnost 2019-07

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11427
Systémové číslo: P19V00000128
Evidenční číslo zadavatele: 099/2019/038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005352
Datum zahájení: 12.02.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pěstební činnost 2019-07
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu
ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území (Újezd, LS Mělník). Lesnické činnosti,
které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu
(dále jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích
přílohách. Blíže viz ZD.
Místo plnění: LS Mělník, SÚJ ÚJezd

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA - konkrétní odkaz je uveden v sekci URL odkazy v detailu této veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky