Veřejná zakázka: Antošovický potok - poldr v km 2,548

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003335
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1145
Systémové číslo: P15V00001145
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237243
Počátek běhu lhůt: 29.08.2012
Nabídku podat do: 13.09.2012 13:00
Otevírání obálek: 13.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Antošovický potok - poldr v km 2,548
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je výstavba vodního díla-poldru včetně výpustního objektu a bezpečnostního přelivu na vodním toku Antošovický potok v říčním kilometru 2,548. Cílem opatření je akumulace povodňových průtoků na Antošovickém potoce a tím zabezpečení protipovodňové ochrany zastavěného území obce Antošovice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 250 416 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 1688/49, 40001 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky