Veřejná zakázka: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace-RSP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11466
Systémové číslo: P19V00000167
Evidenční číslo zadavatele: S71/2019/013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017726
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 21.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace-RSP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
A. V rámci stavebních prací bude zřízena nová kanalizační síť (dešťová a splašková) a vodovodní síť (rozvody užitkové vody, pitné vody a požární vody). Bude zřízeno nové odběrné místo pitné vody tak, aby byla zajištěna maximální kvalita surové vody. Součástí bude i nová úpravna vody, která bude schopná upravit surovou vodu na pitnou (strojní investice), s tím budou souviset i stavební úpravy místnosti pro toto strojní zařízení.
Bude zřízena vodovodní a kanalizační přípojka do kotelny a napojení v prostoru kotelny.
Součástí plnění veřejné zakázky je také investiční záměr "SZ pěstování odrostků", který obsahuje:
1. Rozšíření stávajícího uložiště
Stávající uložiště bude rozšířeno dvěma řadami třech ocelových sloupů ukotvených v betonových patkách. Mezi sloupy budou instalována ocelová lana pro uchycení závlahového systému a stínící textílie. V celém prostoru uložiště bude vybudována zpevněná plocha pro pojezd vysokozdvižným manipulačním vozíkem. Dva sloupy oplocení stínoviště budou posunuty směrem k východní straně z důvodu zachování obdelníkového tvaru stínoviště. Stávající zemní uzávěr plynu chráněný betonovou skruží bude zapuštěn do úrovně komunikace, aby nebránil pojezdu vozíkem.
2. Vybudování nového uložiště
V celém prostoru uložiště bude vybudována zpevněná plocha pro pojezd vysokozdvižným manipulačním vozíkem. Na ploše budou umístěny nosné ocelové sloupy ukotvené v betonových patkách. Mezi sloupy budou instalována ocelová lana pro uchycení závlahového systému a stínící textilie. Uložiště bude oploceno pozinkovaným a poplastovaným pletivem instalovaným na plotové sloupky. Stávající 2 sloupy venkovní osvětlení a 3 dešťové kanalizační vpustě nacházející se v předpokládaném místě uložiště budou zrušeny.


B. Zrušená vlečka, která prochází závodovou komunikací uvnitř areálu závodu, bude odstraněna. Stávající zůstatek železničního svršku a spodku bude snesen. Kovový odpad bude ponechán investorovi, který následně zajistí jeho předání do sběrných surovin. Nebezpečný odpad bude odvezen na příslušnou skládku odpadu. Stávající žulové kostky budou využity k vybudování manipulační plochy a dále bude provedena obnova živičného povrchu v okolí odstraněné vlečky. Tyto stavební práce budou realizovány v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v projektové dokumentaci Revitalizace kanalizace a vodovodu.
Místo plnění: pozemky Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 466 594 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: SZ Týniště nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky