Veřejná zakázka: VN Domaslavičky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11469
Systémové číslo: P19V00000170
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 15.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Domaslavičky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže (MVN) Domaslavičky, která se nachází na pozemkové parcele číslo 849/1 v k. ú. Domaslavičky.
Jedná se o pramenný lesní rybník, který je v současnosti značně zazeměný. Sedimenty ze zátopy rybníka budou odtěženy. Stávající hráz bude opravena v místech poškození, bude vybudován nový bezpečnostní přeliv a provedena rekonstrukce stávající výpusti.
Práce budou realizovány dle přiložené projektové dokumentace „VN Domaslavičky“, zpracované Ing. Martinem Dobešem, Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8, číslo autorizace 0000730

Místo plnění: k.ú. Domaslavičky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 791 335 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky