Veřejná zakázka: BP Děrenský potok v km 0,550-5,350 - údržba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11495
Systémové číslo: P19V00000196
Evidenční číslo zadavatele: 951/2019/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.03.2019
Nabídku podat do: 19.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Děrenský potok v km 0,550-5,350 - údržba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení zapojených porostů dřevin pro potřeby následné realizace plánované stejnojmenné stavební akce zadavatele s názvem „Děrenský potok v km 0,550-5,350“ v k. ú. Kujavy, obec Kujavy, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský.

Lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 4 této výzvy). V rámci kácení zapojených porostů bude provedena těžba předem označených listnatých a jehličnatých stromů (73 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (cca 2300 m2 – nesouvislé plochy, kácení dřevin mimo les – 2060 m2, kácení dřevin na lesním pozemku – 240 m2), které brání realizaci výše uvedené budoucí stavby. Z celkového výše uvedeného počtu stromů (73 ks) zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u 12 ks stromů – rizikové kácení (plošina, stromolezec). Rizikové stromy jsou nakloněny nad státní silnici nebo nad elektrické vedení. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z února 2019, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 3 a 5 této výzvy).

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les na tuto akci: „BP Děrenský potok v km 0,550-5,350 - údržba“ vydal obecní úřad Kujavy dne 26. 9. 2018, 22. 2. 2019 a 28. 2. 2019, pod č. j.: 1238/2018, 235/2019 a 265/2019 /2019, které nabyly právní moci 12. 10. 2018, 23. 2. 2019 a 1. 3. 2019. Výše uvedená rozhodnutí jsou přílohou č. 6 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10208838, k. ú. Kujavy, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 235 290 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky