Veřejná zakázka: Revitalizace Břímovka - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11502
Systémové číslo: P19V00000203
Evidenční číslo zadavatele: S952/2017/105
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2017
Nabídku podat do: 14.12.2017 08:00
Otevírání obálek: 14.12.2017 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Břímovka - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování projektové dokumentace proveditelnosti stavby na akci „Revitalizace Břímovka“.

Záměrem revitalizace je odstranění stávajícího opevnění, rozvolnění směrového vedení toku, prodloužení délky vodního toku ve specifikovaném úseku, návrh nové kapacity koryta, navržení zón rozlivu, řešení úkrytových možností pro vodní živočichy, případně umístění vodních ploch v dané lokalitě, vybudování průtočných nebo obtočných tůní, to vše na základě geodetického zaměření dané lokality. Nedílnou součástí revitalizace bude samostatným objektem řešen břehový porost.

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka:
Břímovka od ř.km 0,000 (soutok se Svratkou do ř.km 1,30 (konec stávající úpravy), včetně dvou bezejmenných upravených přítoků Břímovky (v celé délce).

Místo plnění: k.ú. Herálec na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky