Veřejná zakázka: Smolnický potok - Obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003360
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1152
Systémové číslo: P15V00001152
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/072
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.08.2012
Nabídku podat do: 07.08.2012 10:50
Otevírání obálek: 07.08.2012 10:50

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smolnický potok - Obora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení odběru vzorku sedimentu, zpracování laboratorního rozboru s vyhodnocením a posouzením koncentrace škodlivin dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech - přílohy č.9

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 9 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Teplice Dr.Vrbenského 2874/1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky