Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostku na LC Kapličky, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11537
Systémové číslo: P19V00000238
Evidenční číslo zadavatele: S928/2019/046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2019
Nabídku podat do: 29.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostku na LC Kapličky, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Most převádí lesní cestu přes pravostranný přítok Mnichovického potoka na poblíž hranice katastrálních území Mnichovice a Kapličky.
Nosná konstrukce stávajícího mostu je tvořena kamennými překlady obdélníkového průřezu, které jsou uloženy na opěrách ze zdiva z lomového kamene. Opěry mostu jsou provedené ze zdiva z lomového kamene. Most je pravděpodobně založen plošně.
Nejméně jeden kamenný překlad je zlomený, na mostě chybí zábradlí, koryto potoka je značně zanesené.

Zrekonstruovaný most bude mít 1 prosté pole o kolmé světlosti 2,2 m. Stávající opěry budou ponechány a opraveny. Stávající nosná konstrukce bude zesílena železobetonovou monolitickou deskou. Bude proveden nový mostní svršek – železobetonové římsy a dřevěné zábradlí. Vozovka na mostě bude provedena ve stejném složení jako navazující komunikace "LC Kapličky“.
Délka přemostění: 2,2 m
Délka mostu: 4,5 m (nosná konstrukce)
Šikmost mostu: 90,0°
Šířkové uspořádání na mostě:
Vozovka mezi zvýšenými obrubami: 3,5 m, oboustranné žímsy š. 0,55 m
Výška mostu nad terénem: 1,6 m
Plocha mostu: 20,7 m2

Místo plnění: k.ú. Mnichovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 820 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el.nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky