Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Lošťákovy paseky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003379
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1156
Systémové číslo: P15V00001156
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237725
Počátek běhu lhůt: 15.08.2012
Nabídku podat do: 05.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Lošťákovy paseky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající LC ke zlepšení parametrů, doplnění a zlepšení její technické vybavenosti pro zatřídění do kategorie 3L. Především bude provedeno: rozšíření v obloucích, napojení cesty na nájezdy křížících cest LDS, zřízení vozovky a provozní zpevnění na nájezdech a skládkách, doplnění podélného a příčného odvodnění, oprava stávajícíh objektů, vybudování skládek dříví a úprava úseků cesty s nepříznivou šířkou. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Sekanina - LHProjekt a.s. Brno, v červnu 2012.
Místo plnění: k.ú. Anenská Studánka, Helvíkov, Trpík, LS Svitavy, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN EGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky