Veřejná zakázka: VN Zelené Dolíky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11585
Systémové číslo: P19V00000286
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.04.2019
Nabídku podat do: 15.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Zelené Dolíky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je „VN Zelené Dolíky“.
Stavba je členěna na 3 stavební objekty (SO):
SO 01: Odbahnění
SO 02: Oprava hráze
SO 03: Technické objekty
Rekonstrukce VN Zelené Dolíky zahrnuje odstranění sedimentu z nádrže, odstranění křovin a stromů, včetně pařezů. Těleso hráze bude kompletně odstraněno a nahrazeno novým násypem. Bude vybudován sdružený objekt pro manipulaci s vodou a zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků. Z rozšířené části zátopy budou odstraněny pařezy, ze kterých bude vyskládán ostrůvek a část břehu.

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1. Technická zpráva a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně pravomocného společného povolení a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.

Místo plnění: k.ú. Řevničov, Nové Strašecí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 721 512 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky